Vertrouwd raken met jezelf

Eén van de vier belangrijkste componenten van emotionele intelligentie is het opmerken en begrijpen van je eigen emoties. Het zonder observeren van huidige gedachten en gevoelens zonder oordeel of inmenging – oftewel mindfulness – kan meer inzicht geven in je eigen emoties en gedachtenpatronen. Het ontwikkelen van je emotionele intelligentie kan dus door emotionele bewustzijn, […]

Leren over je emoties, leren over jezelf

Emoties spelen een essentiële rol in ons leven, maar toch blijkt dat de meeste mensen een moeizame relatie hebben met negatieve emoties. Deze worden namelijk vaak als oncomfortabel en problematisch weggezet. Soms lijkt het makkelijker om deze emoties en de bijbehorende gedachten daarom simpelweg te negeren of te vermijden. In sommige gevallen worden negatieve emoties […]