Zelf-compassie wordt vaak onderschat als belangrijk component in onze persoonlijke ontwikkeling. Het is echter een essentiële vaardigheid dat ons in staat stelt om weerbaar te blijven en een vriendelijke, zorgzame en positieve houding te behouden, vooral bij tegenslagen of uitdagingen.

Zelf-compassie gaat over het nemen van een goedhartige benadering tegenover onszelf, en vooral het herkennen en het aanpassen van onze veroordelende of harde zelfkritiek.

Zelf-compassie beoefenen bestaat uit drie hoofdelementen:

  1. Zelf-vriendelijkheid: het innemen van een zorgzame, niet-oordelende benadering naar het volledig accepteren van jezelf op het moment.
  2. Het gevoel van medemenselijkheid: het zien van onze eigen ervaringen als menselijke ervaringen – het bewust worden dat iedereen zijn eigen imperfecties, worstelingen en tegenslagen heeft.
  3. Mindfulness: een heldere en gebalanceerde benadering naar huidige omstandigheden, zonder te piekeren, verergeren, of onderdrukken.

Het kan echter moeilijk zijn om zelf-compassie te beoefenen, vooral als je veel harde of beoordelende zelfkritiek hebt (wat de meeste mensen hebben). Voor velen van ons is het makkelijker om empathie te tonen tegenover een goede vriend(in), dan tegenover onszelf.

Dat is iets wat ons vooruit kan helpen als hulpmiddel.

Oefen deze week met het bewuster worden van de momenten waarop je kritiek hebt op jezelf. Herformuleer vervolgens je innerlijke stem – en bedenk hoe je een goede vriend in een soortgelijke tegenslag of situatie zou kunnen adviseren.

Instructies

Stap 1:

Denk aan momenten wanneer een hechte vriend of vriendin zich heel slecht voelde over zichtzelf of veel moeite had op zijn of haar werk. Hoe zou je reageren in zo’n situatie (vooral: hoe zou je reageren in zo’n situatie als je je op je best voelt)? Schrijf op wat je waarschijnlijk zou doen en wat je zou zeggen. Schrijf daarnaast ook op met wat voor toon je gewoonlijk met je hechte vrienden praat. 

Stap 2:

Probeer nu te denken aan momenten waarop je je slecht voelt of het moeilijk hebt op je werk. Hoe reageer je meestal op jezelf in dit soort situaties? Schrijf op wat je gewoonlijk doet en wat je zegt. Schrijf daarnaast ook op met wat voor toon je tegen jezelf praat.

Stap 3:

Zijn er verschillen tussen stap 1 en 2? Zo ja, probeer dan te achterhalen waarom dat zo is. Welke factoren (en angsten) zouden een rol kunnen spelen in hoe je jezelf en anderen anders behandelt?

Stap 4:

Het is belangrijk om even de tijd te nemen om over deze opdracht na te denken. Wat zou er anders kunnen zijn als je op jezelf zou reageren op de manier hoe je op een hechte vriend zou reageren in een soortgelijke situatie? Zijn er misschien andere redenen die beïnvloeden hoe je vaak tegen jezelf praat? Wat zou er veranderen als je dit zou veranderen bij de volgende keer als je een tegenslag mee maakt?

Het ontwikkelen van zelf-compassie is een proces en het kan heel veel oefening vereisen. Als we kijken naar de bewezen positieve impact die het kan brengen, dan is het de moeite waard. Door bewustwording van hoe wij met onszelf omgaan en het herformuleren van hoe we reageren op tegenslagen en uitdagingen, kunnen we alsmaar weerbaarder worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *